Segra Grafisk Coach - Skolgatan 12 - 711 30 LINDESBERG
info@segra.se - tel 070-73 458 73
Vi fixar den röda tråden!

Är ni medvetna om hur era visitkort, er webbsida och andra typer av dokument påverkar hur ni uppfattas av andra? Trovärdigheten för ert företag blir starkare om marknadsföringsmaterialet inte spretar.

Vår specialitet är att leta rätt på den röda tråden och få er att framstå som det professionella företag ni är - eller vill bli.

Fokusera på det ni är bra på och jobba på med det, så hjälper vi till med marknadsföringen. Vi berättar gärna för era blivande kunder hur stolta ni är över ert företag - och vi börjar gärna med att ta fram en bra logotype.